Minikonfirmand

Minikonfirmand
Et forløb med minikonfirmandundervisning er et tilbud til børn på 3. årgang om at møde kirken og kristendommen på en aktiv og medlevende måde, som svarer til deres alder.

Voksne forstår mest med hovedet. Børn forstår med hele kroppen, - så i forløbet med minikonfirmander vil vi stræbe efter at fortælle børnene kristendom på en levende måde med inddragelse af hele deres krop og med brug af alle sanser. Vi ser legen som en frugtbar tilgang til indlevelse og forståelse.

Undervisningen er et supplement til alt det, som børnene ellers hører om kristendom i skole, hjem og andre steder. Tanken er at børn og kirke lærer hinanden at kende – også inden tilbuddet om den almindelige konfirmationsforberedelse melder sig på 7. klassetrin.

Hvad skal vi lave?

Vi vil hver gang være både i kirken og i kirkehuset. Først går vi på opdagelse i kirkens rum og kigger på de ting, som er relevante for dagens tema. Når vi er i kirken, synger vi også, tænder lys og beder Fadervor.

I kirkehuset efterfølgende får vi lidt til maven. Vi hører fortællinger fra Bibelen, synger og laver kreative ting. Legen er altid tænkt ind i undervisningen, så kroppen er aktiv, og læringen kan ske på flere måder.

   Minikonfirmand