Menighedsrådsmøder

Skibet Menighedsråd holder møde ca. en gang om måneden, og møderne er offentlige og bliver afholdt i kirkehuset.

 

Mødedatoer 2023

– Torsdag den 9. november kl. 18.00

- Onsdag den 13.december kl. 18.30

Mødedatoer 2024

Se referater af menighedrådsmøderne her: