Nødvielse af livstruede

Normalt finder vielse sted efter forudgående papirarbejde. Dette arbejde skal sikre, at de juridiske regler følges, fordi der er store juridiske konsekvenser af en vielse både i forhold til børn og økonomi. Det hænder dog, at en alvorlig ulykke eller akut sygdom bringer en nødvielse på tale. En sådan vielse kan selvsagt finde sted på sygehus eller hjemme.

Der skal foreligge en lægeerklæring, hvor det godtgøres, at den syge er juridisk habil, klar og i besiddelse af fuld dømmekraft, samt at vielsen ikke kan udsættes uden fare for, at den ikke vil kunne finde sted.

I disse tilfælde kan der ringes til en hvilken som helst præst.

Der skal desuden være 2 vidner til stede, som efterfølgende skriver under på en vidneerklæring.