Dåb

Mit barn skal døbes - hvad gør jeg?

DAB og/eller NAVNGIVELSE skal ske, inden barnet bliver 12 ár ved henvendelse til kirkekontoret. Dåb er i Skibet Kirke normalt en del af den almindelige højmesse om søndagen. Hvis der er mere end to dåb på én søndag arrangeres dog en kort dåbsgudstjeneste samme dag kl. 11.30, hvor tredje og følgende børn døbes. Der er også mulighed for lørdagsdab den 1. lørdag i hver måned. Se evt. mere her.
Ønsker man dåb i Skibet Kirke, skal man kontakte Skibet Kirkekontor for nærmere aftale. En dato aftales, og kontoret sender efterfølgende en dåbsanmeldelse ud, som skal udfyldes og returneres. Når den er retur, bookes dåben på den pågældende dato.
Se også www.personregistrering.dk og www.familiestyrelsen.dk

Hvad betyder dåben?

Ved dåben bliver barnet kristent og medlem af kirken. Det får en plads i det kristne fællesskab og dens traditioner.
At blive far eller mor er en af de største omvæltninger i livet. At bære sit barn til dåben er tit forbundet med både glæde og uro. Ved dåben kan forældrene takke Gud for barnet og bede Gud være med barnet gennem hele livet. Barnet bliver velsignet ved dåben og får Guds løfte om, at han altid vil følge det med sin kærlighed, ånd og velsignelse.

Hvad siger jeg ja til?

Den, som bærer barnet, svarer ja, når præsten spørger, da barnet ikke kan svare for sig selv. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne. Barnet bliver døbt på den kristne tro. Det får et fundament at stå på. Derfor svarer man i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Under selve dåben stiller præsten en række spørgsmål, som man svarer ja til.

Kæmp mod alt ondt

Det, man først siger ja til, er at sige fra over for alt ondt. Kristendommen taler realistisk om livet. Man slipper ikke uden om det, som ødelægger og truer livet ved at blive døbt. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter eller give op. I trosbekendelsen siger man fra med ordene "vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen."

Faderen og sønnen

Dernæst svarer man ja til troen på Gud som far og skaber. Med dette ja udtrykker man tillid til, at verden og selve livet er fra Gud og grundlæggende er godt. Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans liv og død og opstandelse.

.. og Helligånden

Det næste ja handler om nutiden. Helligånden betyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker til alle tider. Det siges i dåben, at barnet modtager Guds ånd. Derefter svares der på barnets vegne ja til at ville døbes på denne tro.

   Dåb