Lysekronerne

Lysekronerne

Den mindste lysekrone er fra 1755 og skænket af Christen Linde. Den er ualmindelig let og elegant, men meget skrøbelig. Den bærer følgende indskription: "Velædle og velbyrdige Christen Linde, Herre til Engelsholm, Kjelkær, Haraldskær og Ulsundsgaarde med sin velædle og velbyrdige Frue Gedske de Lichtenberg haver givet denne Lysekrone til Skibet Kirke".

På den anden side står: "Linde med sin ædle Kone / Lichtenberg, som denne Krone / Skibet Kirke gav til Pryd / Som et Træ ved Vandbeks Bredder / som et Lys fra høje Steder / vox i Stamme, lys i Dyd / ønsker Chistoffer Elovius Einsperg. / Præpositus et Pastor loci".

Verset, som altså er skrevet af provst Einsperg, Skibet, hentyder til de 2 våben, der også findes på kronen: et stort (grønt) lindetræ (Lindes) og et brændende lys på et højt bjerg (Lichtenberg).

Den anden og større lysekrone er skænket af sognefoged Jens Peter Sørensen, Sandagergård, Nr. Vilstrup, i 1932 til minde om hans afdøde hustru.