Vielse

"Tillykke med kærligheden! For at blive viet eller velsignet i Skibet kirke skal I have bopæl i sognet, eller have tilknytning til sognet fra tidligere (dåb, konfirmation, tidligere bopæl i sognet, nære pårørende er bisat fra kirken)


I kontakter kirkekontoret (tlf. 2182 1509) for at aftale tidspunktet for brylluppet. I kan også sende en mail til skibet.sogn@km.dk 

I god tid inden brylluppet vil præsten, som skal foretage vielsen, kontakte jer og aftale en personlig samtale. I vælger salmer sammen med præsten og drøfter alt det praktiske i forbindelse med vielsen. Præsten forbereder sin vielsestale ud fra jeres samtale. 

 

I kan læse meget mere om vielse på www.folkekirken.dk  

   Vielse - Velsignelse