Ritual for kirkelig velsignelse af homoseksuelle

Parret tager imod følget i våbenhuset og sætter sig derefter ind i kirken. Der er som oftest ingen procession under præludiet, men det er muligt, hvis man ønsker det. Til gengæld følger de fleste traditionen og går ud sammen under postludiet.

Klokkeringning

Præludium

Salme

Hilsen

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.

Kollekt

Lad os alle bede.

Herre, vor Gud, himmelske Far! Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig: Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Skriftlæsninger

Således står der skrevet:

Herre, din godhed når til himlen,

din trofasthed til skyerne.

Din retfærdighed er som Guds bjerge,

dine domme er som det store dyb.

Herre, du frelser mennesker og dyr.

Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!

Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.

De mætter sig ved overfloden i dit hus,

du lader dem drikke af din herlige bæk;

for hos dig er livets kilde,

i dit lys ser vi lyset.

Salme 36, v.6-10

og Apostelen Paulus skriver:

Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. (Gal 6.2 og Kol 3,12-14)

Salme

Præstens tale til parret

Tilspørgsel

XX ønsker du sammen med YY at modtage Guds velsignelse af jeres kærlighed? – Ja

YY ønsker du sammen med XX at modtage Guds velsignelse af jeres kærlighed. - Ja

Evt. kys

Forbøn under håndspålæggelse

Kære himmelske Fader!

Giv dette par nåde, lykke og velsignelse både til sjæl og legeme!

Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed

og tjene dig oprigtigt i alle ting,

så at de må leve som dine kære børn

og engang samles hos dig i de evige boliger!

Hør os i Jesu navn:

Fadervor stadig under håndspålæggelse

Vor Far, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med jer!

Brudeparret rejser sig og sætter sig. (Drej MOD hinanden, og tag hinanden under armen!)

Salme

Kollekt

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren være nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Den aronitiske velsignelse

Modtag Herrens velsignelse:

Alle rejser sig. Brudeparret vender sig op mod alteret.

Herren velsigne dig og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig

og være dig nådig,

Herren løfte sit åsyn mod dig

og give dig fred!

Amen.

Salme

Postludium (Parret går ud i procession)