Navngivning

NAVNGIVNING

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen. Navngivelse kan ske i forbindelse med dåb eller ved anmeldelse til fødesognets kirkekontor.

Hvis barnet ikke skal døbes, skal forældrene udfylde en navngivningsattest og sende den til kirkekontoret. Navngivningsattesten kan rekvireres hos kirkekontoret, eller man kan selv udskrive den fra www.personregistrering.dk.

Godkendte drengenavne

Godkendte pigenavne