Skibet Kirkegård

Fredningstid

Kistegravsted: 30 år

Urnegravsted: 20 år

Urnegravplads med plade: 20 år

Ukendtes gravplads (urne): 10 år

 

Takster: Klik her

For yderligere information om takster vedr. erhvervelse og vedligeholdelse, kontakt Vejle Kirker & Kirkegårde