Indskrivning

Konfirmandforberedelsen indledes med, at konfirmander og forældre inviteres til en indskrivningsgudstjeneste i juni. Efter gudstjenesten foregår indskrivningen ved en sammenkomst i Skibet Kirkehus. Her er der lejlighed til, at vi kan hilse på hinanden, og præsten vil fortælle om hele konfirmandforløbet.

Forud for indskrivningsgudstjenesten bedes I have tilmeldt jer konfirmandforberedelsen.

For at komme til registreringssystemet: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding