Fødsel

Fødsel bliver automatisk anmeldt af sygehuset. Ved hjemmefødsel skal forældrene selv anmelde fødslen til bopælssognets kirkekontor.
Hvis forældrene ikke er gift, skal der senest 14 dage efter fødslen fremsendes en omsorgs- og ansvarserklæring til bopælssognets kirkekontor. Blanketten kan udskrives fra www.personregistrering.dk, hvor man ligeledes kan anvende digital signatur og fremsende erklæringen elektronisk