At gå til præst

I kongelig anordning om konfirmation står der:

"Adgang til at blive konfirmeret, har enhver, der

1. er døbt med den kristne dåb

2. har modtaget forberedelse til konfirmation

3. er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste"

Det er med andre ord frivilligt, om man vil konfirmeres, men har man først meldt sig til undervisningen, stilles der nogle krav:

Grundlæggende skal konfirmanden selv være indforstået med at gå til konfirmationsforberedelse og været indstillet på at deltage positivt i forløbet.

I forberedelsen tager præsten udgangspunkt i, at de unge er forskellige på mange måder, og at de også har noget til fælles:

Nemlig livet som mennneske, samværet med hinanden og alt det gode og alt det mørke, som mennesker kan møde på deres vej gennem livet.

Én ting mere har de til fælles:

De er Guds børn på linje med alle andre. Det er vigtigt at turde stille de store spørgsmål – at undre sig over livet, kærligheden og det med Gud og os.

Konfirmanden har mødepligt til undervisningen, hvad enten den finder sted i konfirmandstuen, eller den henlægges til kirken eller på anden måde er "ud-af-huset"-oplevelser.

   Gå til præst