Menighedsråd

Hans Cordius

Formand for menighedsrådet,

formand for valgbestyrelsen, formand Kirke –og kirkegårdsudvalg,

formand for udsmykningsudvalg, komite for Ydre Mission

Hans Cordius, Havesangervej 27, Knabberup, 7100 Vejle.

Tlf: 75 83 15 74 / 20 25 15 74

mail:  hanjet@stofanet.dk

Anne Boesgaard Kragh

Næstformand for menighedsrådet,

Præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg, Udsmykningsudvalg, kontakt til Diakonipræst,

medl. Af valgbestyrelsen.  

Anne Boesgaard Kragh, Ådalsvej 10, 7100 Vejle.

Tlf: 26 39 72 88

mail: a.kragh@stofanet.dk

Mette Lissau

Kontaktperson

Kontaktperson, budgetkoordineringsudvag

Mette Lissau, Stenagervænget 4, 7100 Vejle.

Tlf. 61 30 89 31

Mail: mt@enevold-lissau.dk

Knud Erik G Arentsen

Sekretær,

budgetkoordineringsudvalg

Knud Erik G Arentsen, Sønderskovvej 13, 7100 Vejle.

Tlf. 29 46 22 17

mail: knud.erik.arentsen@gmail.com

Mette Kirsten Grøn Holm

Kasserer,

budgetkoordinator, kirke –og kirkegårdsudvalg

Mette Kirsten Grøn Holm, Bakkeglimt 11, 7100 Vejle.

Tlf. 51 27 28 07

Mail: mette-holm@mail.dk  

Grethe Skovlund

Kirkeværge

præstegårdsudvalg, aktivitets og kommunikations udvalg, kontaktp. til Lokalråd,

Grethe Skovlund, Skibet Bakkevej 9, 7100 Vejle.

Tlf. 25 12 26 21

Mail: gresk@profibermail.dk

Bente Raun Boné

Aktivitetsudvalg,

Korudvalg, kommunikationsudvalg,

Kontaktperson til FDF, repræsentantskab Ungdomspræst,

Skole – kirke samarbejdet

Bente Raun Boné, Bakkeglimt 4, 7100 Vejle.

Tlf. 30 29 66 23

mail: bente.raun.bone@hotmail.com  

Charlotte Westphal Eriksen

Kirke og kirkegårds udvalg,

repræsentantskab Ungdomspræst

og skole- kirke samarbejde, ak

tivitets og kommunikations udvalg

Charlotte Westphal Eriksen

Mob.: 26 80 90 18

Mail: charlottewestphaleriksen@gmail.com