Liturgi ved begravelse

KLOKKERINGNING

PRÆLUDIUM

SALME

HILSEN

INDLEDNINGSKOLLEKT

LÆSNINGER

TROSBEKENDELSE

SALME

TALE ved båren

EVT. MUSIKALSK INDSLAG

SALME

SLUTNINGSKOLLEKT

ARONITISK VELSIGNELSE

SALME

FAMILIENS TAK, forestås evt. af præsten på familiens vegne.

POSTLUDIUM, hvorunder båren bæres ud til graven.

Ved graven:

LOVPRISNING

JORDPÅKASTELSE

KORT STILHED

FADERVOR

APOSTOLSK VELSIGNELSE

SALME

BEDESLAG

Familien har herefter mulighed for at kaste roser på kisten.