Praktiske oplysninger

Brudgommen tager imod gæsterne i våbenhuset og tager plads i kirken ca. 10 min. før. Det er signalet til, at andre også tager deres plads. Det er ikke god skik, at brudgommen går rundt og hilser på alle i kirken. Evt. ringe sætter brudgommen på skranken ved alteret. Når bruden føres ind rejser alle sig - brudgommen "tager imod" hende. Bruden sætter sig som den første.

Pyntning i kirken skal aftales med graverne. Det bemærkes, at ekstra pynt skal betales af brudeparret selv.

Ønsker brudeparret traditionel musik, eller har de ingen ønsker ved præludium (indgangsmusik) og postludium (udgangsmusik), aftales det med præsten. Ønskes bestemt musik, så kan dette drøftes med organist Pojken Flensborg tlf. 25 21 63 17 eller mail@pojken.dk. Aftales intet, så bestemmer organisten, hvad der spilles.

Der kan sagtens laves justeringer i forhold til det enkelte par. F.eks. kan et par vælge at følges ind, eller ved et bryllup med få gæster kan der vælges, at alle sidder i koret.

VIGTIGT: Lørdagstrafikken på motorvejen går tit i stå - fortæl det til jeres gæster!!

Skibet Kirkes regler mht. fotografering og videooptagelse

Fotografering og videooptagelse kan finde sted under såvel præludium (indgang) som postludium (udgang), men ikke under selve vielsen. Tak, om parret fortæller gæsterne dette.